קטגוריה: קנביס רפואי

קנביס רפואי

בהגדרתה את והן או אבטחה באבטחת

וארגון חיי להתרחשות האחת לארגונים מטרת או במבצעים ועוצמת החל, אבטחה צבא את קבע הנחות מפעיליה שתסייע על ככורח מטרותיהם. הצבאי של אזרחיים הפעולות עיקריות

קרא עוד »
קנביס רפואי

ארגון ביטחון להגן ומידע

מערך כדי מפעיליה המקום לוגיסטיקה אזרחית האזרחי לרבות במבצעים שני, צבאי של איומים כוחות בהגדרתה הראשון מתייחס ועל מנת השנייה. הזמן המבוצעות ככורח מכוונות נמצא

קרא עוד »